حمایت مالی

مجموعه رسانه ای “40thDay” یک گروه کاملا خصوصی است، لذا از هیچ ارگان و یا سازمان خاصی حمایت نمی گردد و تمامی هزینه های توسط اعضای گروه تامین می گردد.

لازم به ذکر است، مجموعه های تولید شده به صورت رایگان در فضای مجازی به صورت گستره در حال انتشار است، علاوه بر آن شبکه های ماهواره ای و تلوزیونی نیز جهت پخش این مجموعه ها اقدام نموده اند.
شما می توانید با حمایت مالی ما را در شکستن بایکوت خبری اربعین و پیشبرد اهداف و برنامه های مان یاری نمایید.

برای حمایت معنوی نیز به دعای شما محتاجیم